DonP
30. septembra 2020
Ako vzniká hmla?

➡️ Aktuálne sa začína sezóna hmiel, aktuálne máme na celom Slovensku čerstvo napršané, čo je vhodné pre vznik hmiel, avšak rolu tam zohráva viacero faktorov, ktoré si dnes popíšeme

Ako vzniká hmla?

➡️ Hmly vznikajú v dôsledku kondenzácie vodnej pary v prízemnej vrstve, na to aby začala prebiehať kondenzácia musia byť splnené 2 podmienky.

1. musia byť prítomné kondenzačné jadrá – sú vo vzduchu prakticky neustále (peľové zrniečka, prach, kryštáliky soli, nečistoty, produkty spaľovania a pod.), skrátka čiastočky, ktoré viažu vodu

2. druhá podmienka je, že vzduch musí byť blízko nasýtenia, teda teplota je veľmi blízko rosného bodu, inými slovami relatívna vlhkosť je nad 90%. Niekedy kondenzácia môže nastávať aj pri relatívnych vlhkostiach okolo 90 až 95%, ale vo väčšine prípadov sa tak deje až pri stave nasýtenia (t.j. blízko k 100%).

➡️ Hmlu môžeme definovať vtedy, keď horizontálna (vodorovná) dohľadnosť pri zemi klesne pod 1000 metrov.

➡️ Poznáme rôzne druhy hmiel a medzi ne patria – advektívna, radiačná (z ochladzovania), hmla z premiešavania, hmly z vyparovania (nad jazerami) a advekčno-radiačná

Najnovšie články