Ako sa pripraviť na snehové búrky a extrémnu zimu?

Snehové búrky a extrémna zima

Snehové búrky vytvárajú vyššie riziko dopravných nehôd, hypotermie, omrzlín, otravy oxidom uhoľnatým a srdcových infarktov v dôsledku nadmerného namáhania. Snehové búrky môžu priniesť extrémny chlad, mrznúci dážď, sneh, ľad a silný vietor.

Snehová búrka môže:

 • trvať niekoľko hodín alebo niekoľko dní
 • vyradiť tepelné, energetické a komunikačné služby
 • ohroziť starších ľudí, malé deti a chorých jedincov, pretože sú vystavení väčšiemu riziku

AK BUDETE VAROVANÍ PRED SNEHOVOU BÚRKOU, NÁJDITE SI BEZPEČNÝ ÚKRYT!

 • Zostaňte mimo ciest.
 • Zostaňte v interiéri a teplo sa oblečte.
 • Pripravte sa na výpadky elektriny.
 • Počúvajte informácie a varovania o počasí.
 • Kontrolujte či nemáte príznaky podchladenia a omrzlín.
 • Skontrolujte susedov.

AKO ZACHOVAŤ BEZPEČNOSŤ, KEĎ NÁS OHROZUJE SNEHOVÁ BÚRKA:

PRIPRAVTE SA TERAZ!

 • Oboznámte sa s rizikami vo svojej krajine ohľadom zimných búrok.
 • Pripravte svoj domov na udržanie tepla pomocou izolácie, tesnenia a odizolovania. Naučte sa, ako zabrániť zamrznutiu potrubí.
 • Venujte pozornosť správam o počasí a varovaniu pred mrazivým počasím a snehovými búrkami.
 • Zhromaždite si zásoby jedla pre prípad, že budete musieť zostať doma niekoľko dní. Majte na pamäti špecifické potreby každého človeka vrátane liekov. Nezabudnite na potreby domácich miláčikov.
 • Vytvorte pre svoje auto núdzovú súpravu. Zahrňte štartovacie káble, piesok a soľ, baterku, teplé oblečenie, prikrývky, balenú vodu a občerstvenie, ktoré nepodlieha skaze. Udržujte plnú palivovú nádrž.
 • Osvojte si príznaky a základné spôsoby liečby omrzlín a podchladenia.

Prežite POČAS snehovej búrky:

 • Pokiaľ je to možné, zostaňte mimo ciest. Ak ste uviaznutí vo svojom aute, zostaňte vnútri.
 • Obmedzte svoj čas vonku. Ak potrebujete ísť von, noste vrstvy teplého oblečenia.
 • Znížte riziko srdcového infarktu. Pri odhŕňaní snehu sa vyvarujte nadmernému namáhaniu.
 • Sledujte príznaky omrzliny a podchladenia a ihneď začnite s liečbou.
 • Skontrolujte starších ľudí vo vašej rodine a okolí.

ROZPOZNAJTE A IHNEĎ REAGUJTE

Omrzliny spôsobujú stratu citu a farby tváre, prstov na rukách a nohách.
PRÍZNAKY: necitlivosť, biela alebo sivožltá pokožka, pevná alebo voskovitá pokožka

ČO ROBIŤ? Choďte do teplej miestnosti. Namočte si postihnutú oblasť do teplej vody. Na zahriatie použite telesné teplo. Nemasírujte a nepoužívajte vyhrievaciu podložku.

Podchladenie je neobvykle nízka telesná teplota. Ak teplota klesne pod 35 stupňov je to akútne.
PRÍZNAKY: triaška, vyčerpanie, zmätenosť, strata pamäti, nezmyselné reči alebo ospalosť.
ČO ROBIŤ? Choďte do teplej miestnosti. Najskôr zahrejte stred tela – hrudník, krk, hlavu a slabiny. Buďte v suchu a zabaľte sa do teplých prikrývok, nezabudnite na hlavu a krk.

Ako postupovať po prírodnej katastrofe?

AKO POSTUPOVAŤ PO PRÍRODNEJ KATASTROFE

Zotavovanie po katastrofe je zvyčajne postupný proces. Bezpečnosť je prvoradá, rovnako ako psychická a fyzická pohoda. Ak je k dispozícii pomoc, znalosť spôsobu po prírodnej katastrofe a jednotlivým postupovaním  robí proces rýchlejším a menej stresujúcim.

Pokyny pre zdravie a bezpečie

Musíte vziať do úvahy možné problémy s bezpečnosťou a monitorovať zdravie a psychiku rodiny.

Pomoc zraneným

 • Poskytnite prvú pomoc a vyhľadajte lekársku pomoc pre každú zranenú osobu.
 • Skontrolujte zranenia raneného. Nepokúšajte sa pohybovať ťažko zranenými osobami, pokiaľ nie sú v bezprostrednom ohrození života. Ak musíte presunúť osobu v bezvedomí, najskôr stabilizujte krk a chrbát, potom ihneď zavolajte pomoc.
 • Ak obeť nedýcha, opatrne ho umiestnite na umelé dýchanie, vyčistite dýchacie cesty a začnite s dýchaním z úst do úst.
 • Udržujte telesnú teplotu prikrývkami. Uistite sa, že sa postihnutý neprehreje.
 • Nikdy sa nepokúšajte podávať tekutinu osobe v bezvedomí!!!

Zdravie

 • Vyvarujte sa vyčerpaniu. Nesnažte sa robiť príliš veľa vecí naraz. Stanovte si priority a tempo. Doprajte si dostatok odpočinku.
 • Pite veľa čistej vody. Dobre sa najedzte.
 • Noste pevné pracovné topánky a rukavice.
 • Pri práci s odpadmi si často dôkladne umyte ruky mydlom a čistou vodou.

Problémy s bezpečnosťou

 • Buďte si vedomí nových bezpečnostných problémov spôsobených katastrofou. Dávajte pozor na vymyté cesty, znečistené budovy, kontaminovanú vodu, úniky plynu, rozbité sklo, poškodené elektrické vedenie a klzkú podlahu.
 • Informujte miestne orgány o otázkach zdravia a bezpečnosti vrátane úniku chemikálií, prerušeného elektrického vedenia, vyblednutých ciest, tlejúcej izolácie a mŕtvych zvierat.

Pomoc ľudom v núdzi

Finančné príspevky

 • Najpotrebnejší a najefektívnejší spôsob pomoci ľuďom postihnutým katastrofou.
 • Umožnite dobrovoľníckym organizáciám financovať úsilie zamerané na obnovu a zotavenie, poskytovať priamu finančnú pomoc pozostalým po katastrofe.
 • Poskytnite finančný príspevok dobrovoľníckej organizácii podľa vášho výberu.

Keď verejnosť podporuje tieto dobrovoľnícke organizácie finančnými príspevkami, pomáha to zabezpečiť stály prísun dôležitých služieb ľuďom v núdzi po katastrofe.

Dobrovoľníctvo

 • Prihláste sa ako dobrovoľník do neziskovej organizácie a pred ďalšou akciou sa pripravte na hľadanie zmysluplných dobrovoľníckych príležitostí po katastrofe.
 • Je veľa organizácií a skupín založených na dobročinnosti, ktoré majú aktívne pokatastrofické programy a potrebujú dobrovoľníkov.

Veľkorysosť a láskavosť ľudí v celej krajine veľa pomáha komunitám uzdraviť sa z tragických následkov katastrof.

Darujte tovar

 • Darujte vecný tovar, ktorý špeciálne vyžadujú alebo potrebujú uznané organizácie.
 • Nevyžiadaný darovaný tovar, ako je použité oblečenie, rôzne predmety pre domácnosť a zmiešané alebo rýchlo sa kaziace potraviny, si vyžadujú pomoc agentúr pri presmerovaní cenných zdrojov z poskytovania služieb na triedenie, balenie, prepravu, skladovanie a distribúciu vecí, ktoré nemusia zodpovedať potrebám osôb, ktoré prežili katastrofu.
 • Potvrďte svoje potreby kontaktovaním dobrovoľníckej organizácie podľa vášho výberu skôr, ako začnete zbierať.
 • Ak sa naučíme čo najlepším spôsobom pomáhať finančnými príspevkami a dobrovoľníctvom, môžeme urobiť obrovské zmeny v životoch ľudí postihnutých katastrofou.
Čo by mal obsahovať núdzový balíček?

Núdzový balíček

 Po mimoriadnej udalosti možno budete musieť prežiť sami niekoľko dní. Byť pripravený znamená mať vlastné jedlo, vodu a ďalšie zásoby, ktoré vydržia niekoľko dní. Núdzový balíček  je kolekcia základných vecí, ktoré môže vaša domácnosť potrebovať v prípade núdze.

Základný núdzový balíček

Ak chcete zostaviť svoju súpravu, skladujte veci vo vzduchotesných plastových vreciach a celú svoju súpravu vložte do jedného alebo dvoch ľahko prenosných plastových košov alebo vakov.

Základná súprava núdzového balíčka by mala obsahovať:

 • Vodu (tri litre na osobu (denne) po dobu najmenej troch dní, na pitie a sanitáciu)
 • Stravu (najmenej trojdňový prísun jedla nepodliehajúcej skaze)
 • Rádio na batérie
 • Baterku
 • Lekárničku
 • Batérie navyše
 • Píšťalka (na znamenie o pomoc)
 • Protiprachová maska (na filtráciu znečisteného vzduchu)
 • Plastové fólie a lepiaca páska
 • Vlhké vreckovky, vrecia na odpadky (na osobnú hygienu)
 • Ručný otvárač na konzervy
 • Miestne mapy
 • Mobilný telefón s nabíjačkami a záložnou batériou

Ďalšie núdzové zásoby

Zvážte pridanie nasledujúcich položiek do súpravy núdzového balíčka podľa vašich individuálnych potrieb:

 • Látkové pokrývky tváre (pre všetkých vo veku od 2 rokov), mydlo, dezinfekcia rúk, dezinfekčné obrúsky na dezinfekciu povrchov.
 • Lieky bez lekárskeho predpisu, ako sú lieky proti bolesti, lieky proti hnačke atď.
 • Dioptrické okuliare a roztok na kontaktné šošovky.
 • Počiatočná dojčenská výživa, fľaše, plienky, utierky.
 • Krmivo pre domáce zvieratá a voda pre vášho miláčika navyše.
 • Dôležité rodinné dokumenty, ako napríklad kópie poistných zmlúv, identifikačné údaje a záznamy o bankových účtoch, uložené elektronicky alebo vo vodotesnom a prenosnom obale.
 • Spací vak alebo teplá deka pre každú osobu.
 • Náhradné oblečenie a pevná obuv.
 • Hasiaci prístroj
 • Zápalky vo vodotesnej nádobe
 • Ženské potreby a predmety osobnej hygieny
 • Papierové poháre, taniere, papierové utierky a plastový príbor
 • Papier a ceruzka
 • Knihy, hry, hlavolamy

Údržba vášho núdzového balíčka

Po zostavení núdzového balíčka nezabudnite na údržbu, aby bola v prípade potreby pripravená:

 • Potraviny v konzervách uchovávajte na chladnom a suchom mieste.
 • Skladujte potraviny v krabiciach v uzavretých plastových alebo kovových nádobách.
 • Podľa potreby vymeňte položky, ktorým vypršala platnosť.
 • Každý rok prehodnocujte svoje potreby a aktualizujte svoju súpravu podľa toho, ako sa menia potreby vašej rodiny.

Umiestnenie núdzového balíčka

Pretože neviete, kde budete, keď dôjde k núdzovej situácii, pripravte si zásoby pre domácnosť, prácu a auto.

 • Domov: Túto súpravu uschovajte na určenom mieste a majte ju pripravenú pre prípad, že budete musieť rýchlo opustiť svoj domov. Uistite sa, že všetci členovia rodiny vedia, kde je súprava uložená.
 • Práca: Vaša pracovná súprava by mala obsahovať jedlo, vodu a ďalšie potrebné veci, ako sú lieky, ako aj pohodlnú vychádzkovú obuv.
 • Auto: V prípade, že uviaznete v aute, majte vo svojom aute súpravu núdzových potrieb.

 

Čo robiť v budove, keď sa blíži požiar?

Čo robiť v budove, keď sa blíži požiar

V prípade rizika požiaru neustále monitorujte vývoj a riaďte sa pokynmi orgánov. V prípade evakuácie to urobte okamžite a postupujte podľa odporúčaní.  Ak čakáte na evakuáciu, existuje niekoľko vecí, ktoré by ste predtým mali spraviť:

 • Vypnite prívod plynu do svojho domu alebo propánových nádrží

Toto je pri hrozbe požiara nutný krok. Ak tak urobíte, znižujete riziko poškodenia vášho majetku.  Nepremiestňujte propánové flaše nikde blízko domu.

 • Zatvorte všetky dvere a okná

Zatvorením dverí a okien môžete zabrániť vniknutiu uhlíkov do domu alebo konštrukcie a zapáleniu horľavých materiálov, ktoré zhoria.

 • Vypnite klimatizáciu

Zabráni sa tak vniknutiu vonkajšieho dymu do domu a spôsobeniu škôd, ktorým sa dá predísť.

Ak to čas dovolí, zvážte tieto ďalšie kroky:

 • Z vašej strechy a odkvapov odstráňte listy, ihličie a iné zvyšky

Vytvárajte bezpečnostný priestor okolo domu

 • Odstráňte horľavé materiály zo zóny 0–3 metre od steny domu. Vyčistite odumreté rastliny, burinu, trávu alebo akékoľvek iné horľavé materiály na terase a pod terasou a vo vzdialenosti do 5 metrov od vášho domu.
 • Premiestnite horľavé predmety na terase, ako sú hračky a vankúše na nábytok, do domu.
 • Nádrže na propán, ktoré sa používajú na gril, premiestnite z domu. Ak evakuujete, umiestnite propánovú nádrž na obrubník. Odstráňte burinu a iné zvyšky z priestoru okolo veľkých stacionárnych propánových nádrží, aby sa v blízkosti nádrže nenachádzal žiadny horľavý materiál.
 • Ak máte horľavý plot, ktorý sa pripája k vášmu domovu, zaistite bránu v otvorenej polohe. Vyčistite tiež vegetáciu a úlomky pod a v rámci jednej stopy od plotu v oblasti do 5 metrov od vášho domu.
 • Skontrolujte otvory v podkroví a priestor, aby ste zistili, či sú v poriadku a či sú v dobrom stave. Poškodené vetracie otvory alebo tie, ktoré majú sieťovú clonu do 1cm, dočasne zakryte lepiacou páskou alebo kovom. Pomôže to zablokovať vstupy do vetracích otvorov.
 • Presuňte horľavé materiály tak ďaleko od otvorov, ako je to možné.
 • Vetracie otvory a na stene namontované vzduchové otvory pre pece prikryte preglejkovým krytom, kovovou páskou alebo lepiacou páskou.

 

 

 

 

 

 

Ako sa pripraviť na záplavy?

Záplavy

Záplavy sú prechodné zaplavenia okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy.

Záplavy môžu :

 • byť výsledkom dažďa, snehu, pobrežných búrok, búrkových rázov a prepadov priehrad a iných vodných systémov.
 • sa šíriť sa pomaly alebo rýchlo. Bleskové povodne môžu prísť bez varovania.
 • spôsobovať výpadky prúdu , narušiť dopravu, ničenie budov a vytvárať zosuvy pôdy.

Ak ste boli varovaný pre záplavovú činnosť nájdite si bezpečný úkryt!

 • Neprechádzajte, neplávajte a nejazdite cez zaplavené miesta
 • Len 6 centimetrov prúdu vody vás môže zraziť na zem a 30 centimetrov pohybujúcej sa vody môže zamiesť vaše vozidlo.
 • Počas záplav sa vyhýbajte mostom.

Podľa typu záplavy: 

 • Ak je to potrebné, evakuujte sa.
 • Presuňte sa na najvyššie poschodie .
 • Ako ostať v bezpečí pri ohrození záplavami.

Pripravte sa teraz

 • Pripravte si plán pre svoju domácnosť vrátane svojich domácich miláčikov, aby ste s rodinou vedeli, čo máte robiť, kam máte ísť a čo budete potrebovať, aby ste sa chránili pred záplavami.
 • Zostavte si „záchranný balíček“ zo zásob, ktoré budete potrebovať, ak budete musieť rýchlo evakuovať svoj domov.
 • Poznajte druhy povodňových rizík vo vašej oblasti.
 • Ak vo vašej oblasti hrozí bleskové záplavy , sledujte potenciálne znaky, napríklad silný dážď.
  Zhromaždite si zásoby dlhotrvajúcich potravín, hygienu a vodu na niekoľko dní pre prípad, že budete musieť okamžite odísť alebo ak dôjde k prerušeniu služieb vo vašej oblasti.
 • Odporúča sa mať po ruke zásoby najmenej na 3 dni, vrátane troch litrov vody denne pre každú osobu a domáce zviera. Majte na pamäti špecifické potreby každú osobu vrátane liekov, a taktiež nezabudnite na potreby domácich miláčikov.
 • Poistite si majetok sa proti záplavám .
 • Dôležité dokumenty uchovávajte vo vodotesnej nádobe alebo vytvorte digitálne kópie chránené heslom.
 • Chráňte svoj majetok, presuňte cennosti čo najvyššie od podlahy, Zvážte čerpadlo na vodu(s batériou)

Počas záplav

 • Podľa toho, kde sa nachádzate a času varovania pred záplavami, choďte na bezpečné miesto. Ak nie ste schopní ísť domov, tak vyhľadajte najbezpečnejšie verejné miesto.
 • Ak vám bolo povedané, že sa máte evakuovať, urobte to okamžite.

 

 • Ak ste chorí a potrebujete lekársku pomoc, obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde získate ďalšie pokyny týkajúce sa starostlivosti.
 • Počúvajte rádio, miestne varovné sirény(pri povodniach šesťminútový stály tón).
 • Neprechádzajte, neplávajte a nejazdite cez tečúcu vodu.
 • Vyhýbajte sa mostom.
 • Ak je vaše auto zachytené v prúde vody, zostaňte vo  vnútri. Ak vo vnútri stúpa voda, vystúpte na strechu.
 • Ak ste uväznený v budove, choďte na jej najvyššiu úroveň. Na strechu vstúpte iba v nutnom prípade.

Po záplavach

 • Počúvajte vyhlásenie vlády. Domov sa vráťte, iba ak úrady vyhlásia, že je to bezpečné.
 • Vyhýbajte sa šoférovaniu (s výnimkou núdzových situácií).
 • Pri čistení plesní alebo iných nečistôt, použite vhodnú masku. Deti by sa nemali zúčastňovať upratovacích prác po katastrofe.
 • Uvedomte si riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa elektrického zariadenia, ak je mokré alebo ak stojíte vo vode. Ak je to bezpečné, vypnite elektrinu, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 • Vyvarujte sa brodeniu v povodňovej vode, ktorá môže byť kontaminovaná a obsahovať nebezpečné úlomky. Podzemné alebo prerušené elektrické vedenie môže tiež elektricky nabíjať vodu.
 
Ako sa pripraviť na zemetrasenie?

Zemetrasenia

Zemetrasenia sú náhle a rýchle otrasy zeme spôsobené posunom hornín hlboko pod zemským povrchom. Zemetrasenia sa môžu prísť bez varovania a môžu mať za následok zranenia a škody na majetku a cestách. Zemetrasenia môžu spôsobiť požiare, tsunami, zosuvy pôdy alebo lavíny. 
Ak dôjde k zemetraseniu, ihneď sa chráňte:

 • Ak sedíte v aute, zastavte. Zatiahnite ručnú brzdu.
 • Ak ste v posteli, otočte sa tvárou dole a hlavu a krk si zakryte vankúšom.
 • Ak ste vonku, buďte mimo budov.
 • Nevstupujte do dverí.
 • Neutekajte von.

Počas zemetrasenia buďte v bezpečí: KĽAKNITE SI NA KOLENÁ, CHRÁŇTE SI HLAVU A VYDRŽTE!

 1. Nech ste kdekoľvek, kľaknite si na kolena, prikrčte sa a rukami si chráňte hlavu. Ak používate invalidný vozík alebo chodítko so sedadlom, uistite sa, že sú vaše kolesá zaistené a zostaňte sedieť, kým sa trasenie nezastaví.
 2. Zakryte si hlavu a krk rukami. Ak je v blízkosti pevný stôl vlezte pod neho a ukryte sa. Ak nie je v blízkosti žiadny prístrešok, zdržiavajte sa popri vnútornej stene (ďalej od okien). Zostaňte na kolenách alebo sklonení, aby ste chránili životne dôležité orgány.
 3. Ak ste pod stolom držte sa stolu jednou rukou a buďte pripravení stôl pridŕžať, ak sa bude hýbať. Ak ste hendikepovaný a ste na vozíčku , predkloňte sa, zakryte si hlavu rukami a oboma rukami sa držte na krku.

Pripravte sa PRED zemetrasením:

 • Zaistite si doma ťažké predmety, ako sú knižnice, chladničky, televízory a predmety, ktoré visia na stenách. Skladujte ťažké a rozbitné predmety na nízkych policiach.
 • Vytvorte rodinný núdzový plán a naplánujte si, kde sa stretnete, ak sa počas zemetrasenie rozdelíte.
 • Pripravte si záchrannú súpravu, ktorá bude obsahovať dostatok jedla a vody najmenej na tri dni, baterku, hasiaci prístroj a píšťalku.
 • Zvážte poistenia proti zemetraseniu . Štandardná poistka majiteľa domu nepokrýva škody spôsobené zemetrasením.
 • Zvážte vylepšenie vášho domu, aby ste vyriešili štrukturálne nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť zrútenie vašej budovy počas zemetrasenia.

PO zemetrasení buďte V BEZPEČÍ:
Ak prebehlo zemetrasenie, môžu existovať vážne riziká, ako je poškodenie budovy, únik plynu a vody alebo prerušenie elektrického vedenia!

 • Očakávajte, že po hlavnom zemetrasení budú ešte nasledovať menšie otrasy.
 • Ak sa nachádzate v poškodenej budove, choďte von a rýchlo sa od budovy vzdiaľte. Nevstupujte do poškodených budov.
 • Ak sa zaseknete, chráňte si ústa, nos a oči pred prachom. Pošlite SMS, búchajte na potrubie alebo stenu a namiesto kriku použite píšťalku ak máte.
 • Ak sa nachádzate v oblasti, kde môže byť cunami, choďte ihneď po zastavení trasenia do vnútrozemia alebo na vyššie položené miesta.
 • Textové správy môžu byť spoľahlivejšie ako telefónne hovory.
 • Ak ste v bezpečí, počúvajte miestne správy, v ktorých nájdete núdzové informácie a ďalšie pokyny.
 • Pri čistení budov a okolia po katastrofe buďte opatrní. Nepokúšajte sa sami odstraňovať ťažké sutiny. Počas čistenia noste ochranný odev a pevnú obuv s hrubou podrážkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záplavy sú prechodné zaplavenia okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy.

Záplavy môžu :

 • byť výsledkom dažďa, snehu, pobrežných búrok, búrkových rázov a prepadov priehrad a iných vodných systémov.
 • sa šíriť sa pomaly alebo rýchlo. Bleskové povodne môžu prísť bez varovania.
 • spôsobovať výpadky prúdu , narušiť dopravu, ničenie budov a vytvárať zosuvy pôdy.

Ak ste boli varovaný pre záplavovú činnosť nájdite si bezpečný úkryt!

 • Neprechádzajte, neplávajte a nejazdite cez zaplavené miesta
 • Len 6 centimetrov prúdu vody vás môže zraziť na zem a 30 centimetrov pohybujúcej sa vody môže zamiesť vaše vozidlo.
 • Počas záplav sa vyhýbajte mostom.

Podľa typu záplavy:

 • Ak je to potrebné, evakuujte sa.
 • Presuňte sa na najvyššie poschodie .
 • Ako ostať v bezpečí pri ohrození záplavami.

Pripravte sa teraz

 • Pripravte si plán pre svoju domácnosť vrátane svojich domácich miláčikov, aby ste s rodinou vedeli, čo máte robiť, kam máte ísť a čo budete potrebovať, aby ste sa chránili pred záplavami.
 • Zostavte si „záchranný balíček“ zo zásob, ktoré budete potrebovať, ak budete musieť rýchlo evakuovať svoj domov.
 • Poznajte druhy povodňových rizík vo vašej oblasti.
 • Ak vo vašej oblasti hrozí bleskové záplavy , sledujte potenciálne znaky, napríklad silný dážď.
  Zhromaždite si zásoby dlhotrvajúcich potravín, hygienu a vodu na niekoľko dní pre prípad, že budete musieť okamžite odísť alebo ak dôjde k prerušeniu služieb vo vašej oblasti.
 • Odporúča sa mať po ruke zásoby najmenej na 3 dni, vrátane troch litrov vody denne pre každú osobu a domáce zviera. Majte na pamäti špecifické potreby každú osobu vrátane liekov, a taktiež nezabudnite na potreby domácich miláčikov.
 • Poistite si majetok sa proti záplavám .
 • Dôležité dokumenty uchovávajte vo vodotesnej nádobe alebo vytvorte digitálne kópie chránené heslom.
 • Chráňte svoj majetok, presuňte cennosti čo najvyššie od podlahy, Zvážte čerpadlo na vodu(s batériou)

Počas záplav

 • Podľa toho, kde sa nachádzate a času varovania pred záplavami, choďte na bezpečné miesto. Ak nie ste schopní ísť domov, tak vyhľadajte najbezpečnejšie verejné miesto.
 • Ak vám bolo povedané, že sa máte evakuovať, urobte to okamžite.

 

 • Ak ste chorí a potrebujete lekársku pomoc, obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde získate ďalšie pokyny týkajúce sa starostlivosti.
 • Počúvajte rádio, miestne varovné sirény(pri povodniach šesťminútový stály tón).
 • Neprechádzajte, neplávajte a nejazdite cez tečúcu vodu.
 • Vyhýbajte sa mostom.
 • Ak je vaše auto zachytené v prúde vody, zostaňte vo  vnútri. Ak vo vnútri stúpa voda, vystúpte na strechu.
 • Ak ste uväznený v budove, choďte na jej najvyššiu úroveň. Na strechu vstúpte iba v nutnom prípade.

Po záplavach

 • Počúvajte vyhlásenie vlády. Domov sa vráťte, iba ak úrady vyhlásia, že je to bezpečné.
 • Vyhýbajte sa šoférovaniu (s výnimkou núdzových situácií).
 • Pri čistení plesní alebo iných nečistôt, použite vhodnú masku. Deti by sa nemali zúčastňovať upratovacích prác po katastrofe.
 • Uvedomte si riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa elektrického zariadenia, ak je mokré alebo ak stojíte vo vode. Ak je to bezpečné, vypnite elektrinu, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 • Vyvarujte sa brodeniu v povodňovej vode, ktorá môže byť kontaminovaná a obsahovať nebezpečné úlomky. Podzemné alebo prerušené elektrické vedenie môže tiež elektricky nabíjať vodu.
Ako sa pripraviť na zosuvy pôdy?

Zosuvy pôdy

Zosuvy pôdy sa môžu vyskytnúť kdekoľvek avšak najviac sa vyskytujú v USA a môžu ich spôsobiť mnohé faktory vrátane zemetrasení , búrok , sopečných výbuchov , požiaru a ľudskej úpravy pôdy. Pri zosuve pôdy sa masy hornín, zeme alebo trosiek pohybujú dolu svahom. Zosuny pôdy môžu byť aj smrteľné najmä vtedy ak sú nečakané a my nie sme dostatočne pripravený. 

To, ako chrániť seba alebo svoj majetok, závisí od typu zosuvu pôdy. Posúdenie pozemku odborníkmi a správny návrh vašej nehnuteľnosti môžu znížiť množstvo problémov so zosuvom pôdy. Evakuácia je však často jediný spôsob, ako si zachrániť život. Nikdy neignorujte príkaz na evakuáciu.

PRED ZOSUVOM PÔDY
Ak chcete chrániť seba, svoju rodinu a svoj majetok pred dôsledkami zosuvu pôdy, držte sa nasledujúcich pokynov:

 • Na začiatok prípravy by ste si mali zostaviť pohotovostnú súpravu.
 • Spojte sa s miestnymi pohotovostnými službami a dbajte na evakuačné varovania.
 • Evakuujte sa, ak vám bolo povedané.
 • Vyhýbajte sa výstavbe v blízkosti strmých svahov, v blízkosti okrajov hôr alebo v prírodných eróznych údoliach.
 • Oboznámte sa s krajinou okolo vás. Zistite, či vo vašej oblasti došlo k zosuvom pôdy.
 • Nechajte si posúdiť svoju nehnuteľnosť kvalifikovaným geotechnickým odborníkom.
 • Poraďte sa s odborníkom o vhodných preventívnych opatreniach pre váš domov.
 • V oblastiach s nadmerným prúdením vody a bahna zvážte vybudovanie kanálov alebo vychyľovacích prvkov, aby ste sa pokúsili usmerniť tok okolo budov. Uvedomte si však, že keď je prietok príliš veľký, ide tam, kde sa mu zapáči.
 • Ak vám hrozí zosuv pôdy, poraďte sa so svojím poisťovacím agentom.

ROZPOZNAJTE VAROVNÉ SIGNÁLY

Dávajte pozor na valiace sa trosky a ďalšie rýchlo sa pohybujúce predmety, ktoré ohrozujú život!

 • Počúvajte a sledujte prúdiacu vodu, blato, neobvyklé zvuky.
 • Neobvyklé zvuky, ako napríklad praskanie stromov alebo zrážky balvanov, môžu naznačovať pohybujúce sa trosky.
 • Ak sa zosuv pôdy blíži, je počuť slabý dunivý zvuk, ktorého hlasitosť sa zvyšuje.
 • Chvejúce a nakláňajúce sa sa ploty, oporné múry, stĺpy, koľajnice, balvany alebo stromy.
 • Praskliny na stenách, tehlách, dlaždiciach…
 • Dvere alebo okná sa môžu zaseknúť.
 • Môžu sa prerušiť sa podzemné inžinierske siete.
 • Voda preráža na povrch na nových miestach.

POČAS ZOSUVU PÔDY

 • Počúvajte miestne správy a rozhlas, aby ste dostali varovania.
 • Dbajte na všetky varovania a príkazy k evakuácii.
 • Počas búrky, ktorá by mohla spôsobiť zosuv pôdy, buďte v strehu a nezaspite. K mnohým úmrtiam v dôsledku zosuvov pôdy dochádza, keď ľudia spia.
 • Nikdy nekrižujte cestu, kde tečie voda alebo blato. Nikdy nechoďte cez most, ak viete, že sa blíži zosuv pôdy.
 • V čase nebezpečenstva sa vyhýbajte údoliam riek a nízko položeným oblastiam.
 • Ak ste v blízkosti potoka alebo kanála, dávajte pozor na akékoľvek náhle zvýšenie alebo zníženie prietoku vody, ktorá sa zmení z čistej na bahnitú. Môžu to byť príznaky toho, že prichádza zosuv pôdy.

PO ZOSUVE PÔDY

 • Vyhýbajte sa klzkým terénom.
 • Najnovšie informácie si môžete vypočuť v miestnych rozhlasových alebo televíznych staniciach.
 • Pozor na záplavy. Povodne niekedy nasledujú po zosuvoch pôdy.
 • Nefunkčné vedenie a poškodené cesty a železnice nahláste príslušným orgánom.
 • Nechajte si odborníkom skontrolovať základy domu, komín a pozemok, či nie sú poškodené.