DonP
31. augusta 2020
Viete čo majú spoločné požiare v Austrálii a Kalifornii?
V oboch prípadoch došlo k vzniku oblačnosti typu Cumulonimbus flammagenitus, alebo inak pyro-cumulonimbus. Ide o búrkový oblak, ktorý vzniká nad rozsiahlymi požiarmi alebo pri sopečnej činnosti. Horúci dym a okolitý vzduch z požiarov rýchlo stúpa hore a ako stúpa, tak sa ochladzuje a expanduje až kým nezačne kondenzovať – vznikne šedý až hnedý oblak pyrocumulus. Podobne ako pri ,,obyčajnej“ búrke, ak je v okolí dostatok vodnej pary a pretrváva výstupný prúd vzduchu, oblak ďalej rastie až vznikne búrkový oblak pyrocumulonimbus.  Tento oblak môže generovať blesky, ktoré môžu rozširovať požiar do nových oblastí, silný downbrust, v niektorých prípadoch môže z týchto oblakov vzniknúť (ohnivé) tornádo.
Okrem toho, oblaky typu pyrocumulonibus rozširujú znečistenie spôsobené požiarom do vyšších vrstiev atmosféry, až do stratosféry a tak umožňujú jeho ďalšie šírenie.
Prvý obrázok je z Austrálie, druhý z Kalifornie.
Zdroje: thewaetherclub.org.uk, nasa.gov, foto – instagram

 

Najnovšie články